נח ניב - עמילות נכס ושילוח בינלאומי

הסכם סחר חופשי בין ישראל ואיחוד המדינות הערביות

חיפוש פוסטים
פוסטים אחרונים

ממשלת ישראל וממשלת איחוד המדינות הערביות הגיעו להסדר הנוגע לנושאים טכניים בישום פרק 3
בהסכם הסחר החופשי. הסדר זה אינו פוגע בעמדות הצדדים בנוגע להחלת הסכם הסחר החופשי.

הסדר זה קובע כי לגבי טובין המיוצאים מישראל על פי הסכם הסחר החופשי המכוסים בתעודת מקור או
בהצהרת מקור, יצוינו השם והמיקוד של העיר , הכפר או אזור התעשייה שבהם רכשו הטובין את מעמד
מקור מובהר בזאת כי בניגוד לעמדת ממשלת ישראל ממשלת איחוד המדינות הערביות אינה רואה באזורים
שנוספו לישראל או שהובאו תחת מנהל ישראלי מ- 1967 כאזורים הכלולים בהסכם הסחר החופשי
למטרת קבלת העדפת מכס.

הסכם ישראל איחוד האמירויות הערביות.

להלן ההסכמים והטפסים הנלווים:

 

 

דילוג לתוכן