נח ניב - עמילות נכס ושילוח בינלאומי

הצעת חוק חדשה לתיקון פקודת המכס

חיפוש פוסטים
פוסטים אחרונים

בימים אלו פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת המכס התשע"ה 2015. מטרת התיקון, שפורסם על ידי מינהל הכנסות המדינה, הוא לאפשר את הטמעתה של מערכת "שער עולמי", מערכת סחר חוץ חדשה במנהל המכס, אשר אמורה לייעל את תהליכי העבודה ולהפעיל בקרה אפקטיבית יותר על המטענים היוצאים והנכנסים לישראל. על פי הנאמר בתזכיר, התיקון נדרש כדי להתאים את החוק למערכת החדשה וכדי לרענן הוראות שונות בפקודת המכס אשר לא עודכנו מזה שנים רבות, מאז שנחקק החוק לראשונה למעשה.

להצעה זו לתיקון החוק תהיה השפעה מכרעת על יבואנים וסוחרי מכס בישראל. הסיבה: התיקון לחוק כולל אפשרות להטלת עיצומים (קנסות) כבדים, הן על היבואנים והן על סוכני המכס, בשל הפרות שונות של החוק. כמו כן, מאפשר התיקון לחוק פרסומם של אותם קנסות בתקשורת, עוד בטרם הוברר העניין בבית המשפט.

באילו מקרים ניתן יהיה להטיל קנסות כספיים?

תזכיר החוק לתיקון פקודת המכס מתייחס לכמה מצבים בהם גובה המכס יוכל להטיל קנסות, חלקם עד לגובה של 200,000 ש"ח, ביניהם:

  • אדם אשר פעל כסוכן מכס ללא כתב הרשאה חתום כדין, עשוי להיקנס בסכום של עד 5,000 ש"ח.
  • אדם שמסר ידיעה או מסמך לא נכונים, או שנמנע ממסירתם של מסמכים שחובה להגישם ובשל כך נוצר גרעון – יהיה חשוף להטלת קנס בשיעור של 20% מהחסר (ועד לגובה של 200,000 ש"ח).
  • אדם שלא הגיש מצהר, או שהגיש מצהר הכולל פרטים לא נכונים, או שלא עמד במועדים יהיה חשוף להטלת קנס בגובה של 25,000 ש"ח.
  • אדם שיגיש הצהרת יבוא יצוא אשר כוללת פרטים שגויים יהיה חשוף להטלת קנס על סך 5,000 ש"ח או 25% מהחסר (הגבוה מבין השניים).
  • אדם שלא צירף להצהרת יבוא יצוא מסמכים שחובה לצרפם חשוף לקנס בגובה 10% מערך הטובין (ועד 25,000 ש"ח)

בנוסף ישנן מספר הפרות נוספות אשר עלולות לגרור קנסות בסכום של 25,000 ש"ח (למשל: אחסנת טובין מעל התקופה המותרת בחוק).

את הקנסות ניתן להטיל על בעל הטובין אך גם על גורמים אחרים המעורבים בהובלה, בהם גם סוכני המכס. על פי התזכיר, מי שנמסרה לו הודעה בנוגע לקנס חייב לשלמו תוך 30 יום, ללא התחשבות בהגשת ערעור.

סנקציה חדשה: פרסום אודות הקנס באמצעי התקשורת

מעבר להטלת הקנס הכספי, תזכיר החוק לתיקון פקודת המכס קובע סנקציה חדשה: עצם הטלת הקנס יתפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים. ההודעה על כך תכלול פרטים שונים אודות הקנס כגון: זהות התאגיד המפר, מהות ההפרה, גובה הקנס ועוד. כמו כן ניתן יהיה לכלול את בעלי העסק הנוספים שהוטל עליהם הקנס. כל זאת לפני שבית המשפט דן בנושא או אם הוגש ערעור בנושא.

כיצד ישפיע התיקון על יבואנים וסוכני מכס?

לתיקון ישנה השפעה דרמטית על פעילותם של יבואנים וסוכני מכס כיוון שהם יהיו חשופים באופן מתמיד להטלת קנסות כבדים. עובדה זו עלולה לגרום לשיבושים בפעולתם של היבואנים וסוכני המכס או לגרום לכך שסוכני המכס ייאלצו לבקש שכר גבוה יותר או לדרוש פוליסות ביטוח נוספות, כדי להתמודד עם גודל האחריות המוטלת עליהם.

דילוג לתוכן