נח ניב - עמילות נכס ושילוח בינלאומי

מידע ללקוחות

מערכת" שער עולמי" הינה מיועדת להחליף את המערכות הקיימות ברשות המיסים בתחום סחר חוץ על מנת לשפר את רמת השירות ולהתאימה לסטנדרטים ולהסכמים של כל לקוחות סחר חוץ השותפים במדינת ישראל.

מערכת שער עולמי מבוססת על תפיסה של נקודת שירות אחת והינה מיועדת לשרת את כלל הגורמים המעורבים בתהליך סחר חוץ כגון: עובדי המכס, רשויות מוסמכות, חברות התעופה/ספנות/תובלה, סוכני מכס, משלחים, יצואנים/יבואנים ומחסנים.

המערכת צפויה לפעול ב-01.01.16

על מנת להיערך בצורה הטובה ביותר לשינויים הצפויים- חברתנו מבצעת השקעות ופעולות מקדימות.

מספר נקודות חשובות בעקבות השינויים במערכת החדשה:

  • תפעול המערכת תחול על כלל סוכני המכס החל מחודש ינואר 2016 (נכון להיום)
  • שינויים יחולו בשחרור טובין מהמכס ותהליכי סיווג למכס.
  • רשימון היבוא מתבטל, כל מסמכי היבוא המקוריים נדרשים לעבור סריקה ושידור למכס במהלך שחרור הטובין
  • כתוצאה מהתהליכים הנ"ל זמני השידור הנתונים והתקשורת עם המכס יהיו איטיים וארוכים יותר.
  • החתימות על תיקי היבוא יתבצעו על ידי פקיד רישוי או סוכן מכס אך ורק באמצעות כרטיס חכם וחתימה דיגיטאלית.
  • מסמכים מקוריים שהועברו בעבר למכס יישארו בידי היבואנים. על היבואנים להיערך ולשמור את מסמכי היבוא המקוריים למשך 7 שנים לצורך בדיקות וביקורות כוללות של המכס.
  • תהליכי ייפוי הכוח ותצהירי היבואן גם כן משתנים לחלוטין. כל תצהיר ויפויי כוח לסוכן מכס יוקמו וישודרו דרך מערכות תהיל"ה למכס תוך שימוש בחתימה דיגיטאלית וכרטיס חכם. על היבואנים להקפיד ולהיערך גם בתחום הזה.
  • בשל המורכבות הרבה, כל תהליכי העבודה של שחרור מטענים ממכס יחייבו זמני טיפול גדולים הרבה יותר.
  • סוכני המכס נדרשים להיערך נכונה לקראת הפיילוט הן מבחינת תוכנה , תשתיות מחשוב, תקשורת וכמובן גיוס כוח אדם מקצועי .
  • על כל היבואנים חלה חובה להצטייד בכרטיס קומסיין על מנת להעביר מסמכים למכס דרך חתימה דיגיטאלית- https://www.comsign.co.il/
דילוג לתוכן